EkoFörvaltning AB

Av och för fastighetsägare

Våra tjänster

Fastighetsutveckling

EkoFörvaltning kan erbjuda rådgivning och hjälp inom projekt såsom nybyggnationer, bygglov samt olika hyresgästanpassningar när en hyresgäst flyttar in eller ut.

Fastighetsskötsel

Vi erbjuder även praktisk skötsel av fastigheter, där våra fastighetskötare underhåller och sköter om kundernas fastigheter. Dessutom erbjuder vi lokalvård och städning.

Daglig ekonomiadministration

Vi kan sköta ditt företags ekonomiska förvaltning även om din verksamhet inte rör sig inom fastighetsbranschen. Kontakta oss så kan vi hitta en lösning för just ditt bolag.

Visning och besiktning

Det är naturligt att hyresgäster rör på sig och flyttar in eller ut. I dessa situationer genomför vi visningar och besiktningar av fastigheter

Jord och skog

För att vi, våra barn och kommande generationer ska kunna dra nytta av allt som skogen, marken och jorden har att ge måste den brukas, vårdas och tas om hand!

Vår vision är att vända på skogs-, jord- och markägares tankemönster. Det stora problemet är att många gånger så saknas kunskapen – eller viljan – att sköta om skogen, marken eller jorden på rätt sätt för att den ska utvecklas och ge en bra avkastning nu och i framtiden. Vi har den kunskapen! Vi har den viljan! Och vi brinner för att få dela med oss av detta och hjälpa just dig för att få den bästa möjliga förutsättningen och avkastningen av din skog, mark eller jord. Idag, imorgon och för dina barn, barnbarn och alla andra kommande generationer!>

Vi kan stötta med inspiration, och hjälp från allt till vilken typ av växtlighet eller gröda som är lämplig att odla i ett visst område, vilken arrendator som är bäst just för dig och din mark. Vi kan hjälpa dig med allt som rör ekonomin kring, skog, mark och jord samt sköta alla kontakter med myndigheter, både ur ett Sverigeperspektiv och EU-perspektiv. Vi kan hjälpa till med att köpa, sälja, bygga, gallra, skörda och så. Alltid med lönsamhet i fokus!